2014: De eerste Recruitsgroep gaat van start in Brussel

De start van de Recruits vindt haar oorsprong in een combinatie van verhalen die in de zomer van 2014 samenvloeiden, ergens op een wei in de Ardennen. Verschillende jonge mannen gaven tijdens het tentenkamp van dat jaar aan dat ze nood hadden aan een setting of een netwerk om verder te kunnen groeien in hun vriendschap met God en hun discipelschap aan Jezus. Een maand later bevonden zeven jonge mannen zich op een woensdagavond in een kamertje in Brussel, klaar om te bidden, Bijbel te lezen en leven te delen. Aanvankelijk was er geen plan, geen methode of lange termijnvisie. Het begon allemaal zo heerlijk organisch, maar al na twee maanden werd duidelijk dat er zoveel meer in zat. We wisten dat kennis gereproduceerd moest worden, dat het Koninkrijk van God gedemonstreerd moest worden en dat discipelen vermenigvuldigd moesten worden. De Recruits waren geboren!