Our mission

Een netwerk van discipelschap dat jaarlijks vermenigvuldigt.

Missie

Jezus volgen en discipelen maken…

Onze missie is samen te vatten in één slagzin: Jezus volgen en discipelen maken. Dit is immers de simpele uitnodiging die Jezus aan enkele vissers gaf om Hem te volgen: “Kom, volg Mij, en Ik zal jullie vissers van mensen maken” (Lukas 5:10)

Lees meer

2000 jaar later weerklinkt deze uitnodiging nog steeds en is het aan ons om onze netten te laten vallen en Jezus te volgen met dezelfde intensiteit, zelfopoffering en volharding. Het is nu aan ons om ons aandeel in de “Jesus Movement” waar te maken. Jezus is naar elke maatstaf de grootste Leider die de wereld ooit gezien heeft. Niemand heeft ooit een grotere impact gehad op de wereldgeschiedenis. Niemand komt zelfs in de buurt van de invloed die Hij doorheen de eeuwen gehad heeft. Niemand heeft ooit zoveel harten voor zich gewonnen als Hij. En nu Hij heeft die van ons ook gewonnen…

Visie

Discipelen die discipelen maken

Onze visie is om jonge vrouwen en mannen te trainen in de volledige reikwijdte van discipelschap en hen toe te rusten om hetzelfde te doen met de volgende generatie. De keuze voor jonge mannen is bewust, omdat we deze doelgroep als cruciaal en strategisch beschouwen

Lees meer

Wanneer zij uitgroeien tot betrouwbare en integere echtgenoten, zullen ze sterke huwelijken creëren. Sterke huwelijken maken sterke gezinnen. Sterke gezinnen maken sterke kerken. Sterke kerken veranderen een land.

Vanwege deze visie zetten we hoog in op gehoorzaamheid aan Jezus, verbondenheid met elkaar, dienstbaarheid naar de lokale kerk en toewijding naar de volgende generaties van Recruits.

Strategie

Engage – Establish – Equip – Empower

Onze strategie is simpel. Een Recruitsgroep bestaat uit ongeveer zeven jonge vrouwen of mannen die op één jaar tijd een ‘bootcamp’ van discipelschap doorlopen. Aan het einde van dat jaar stichten ze zelf een nieuwe groep en doorlopen ze diezelfde training met de nieuwe groep. In theorie kan dit eindeloos doorgaan…

Lees meer

We hebben bij het opstellen van de bootcamp zeer intentioneel nagedacht over het Grootste Gebod dat Jezus ons geeft, namelijk om God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel, al onze kracht en heel ons verstand en om onze naaste als onszelf lief te hebben. We proberen dus de ‘volledige mens’ mee te hebben in het verhaal van discipelschap, zowel het hoofd, het hart als de handen.

 1. ENGAGE: De eerste fase van de bootcamp is gericht op het hoofd. In onze postmoderne, Westerse samenleving is het van cruciaal belang dat jonge christenen weten wàt ze geloven en waaròm ze dat geloven. ENGAGE is een rationele en intellectuele verdediging van een Bijbels wereldbeeld. Wie zich laat leiden door het bewijs komt ontegensprekelijk uit bij het bestaan van God en de identiteit van Jezus als Zoon van God.
 2. ESTABLISH: Als ENGAGE de school van het hoofd is, dan is ESTABLISH de school van het hart. Een Bijbels wereldbeeld moet uitgeleefd worden in alles wat we denken, zeggen en doen en hoe we relatie opbouwen met God en mensen. ESTABLISH is een fase van diepgaande karaktervorming omdat we ons leven vergelijken met de ultieme standaard: Jezus!
 3. EQUIP: Wanneer Recruits stappen ondernomen hebben om te gaan leven naar de normen van Gods Koninkrijk, brengt dat een roeping en rol met zich mee. Jezus vertrouwt ons Zijn grote droom toe en het is aan ons om samen te werken om die te vervullen. Tijdens EQUIP leren Recruits essentiële leiderschapsvaardigheden volgens het Bijbelse patroon van de vijfvoudige bediening.
 4. EMPOWER: In deze vierde en laatste fase krijgen Recruits een ‘roadmap’ mee om hun eigen groep te stichten. De beste principes, adviezen en inzichten in het maken van discipelen komen aan bod. Doorheen de vermenigvuldiging van generaties van Recruits zal ook het expertise vermeerderd en gedeeld worden om steeds beter te worden in het vervullen van de missie.

OUR HISTORY

30 sep12:00
30 sep12:00
sep 2018
sep 2018
RAW 2018

2018: Recruits Academy Weekend

Eind september organiseerden we ons eerste Recruits Academy Weekend! Met 28 deelnemers begaven we ons naar een prachtige, bosrijke omgeving in Dworp. Met een strakke planning van maar liefst 8 sessies van anderhalf uur werden we overspoeld door onze gastspreker Frank Naea (voormalig directeur van YWAM uit Nieuw-Zeeland) met allerlei openbaringen over God als Vader. Zijn atypische manier van onderwijs wist ons diep te raken…

07 sep13:19
07 sep13:19
sep 2017
sep 2017
IMG_3341

2018: Mooie vooruitzichten

Ons hoofddoel is om aan de missie van Jezus bij te dragen op elke mogelijke manier. We zullen in de komende jaren discipelen blijven vermenigvuldigen en resources ontwikkelen die daarbij kunnen helpen. Deze stellen we gratis beschikbaar aan iedereen die ze wilt gebruiken. We waarderen onze partnerschap met de lokale kerk enorm en zijn erop gericht om jeugd- en tienerwerking…

07 sep13:17
07 sep13:17
IMG_3338

2017: Vier generaties en een Recruitsgroep in elke provincie van Vlaanderen!

Op 1 oktober 2017 hadden we als Recruits reden om feest te vieren. Dankzij nieuwe groepen in Kortrijk (bravo), Gent, Mechelen, Leuven (charlie) en Hasselt werd er niet enkel opnieuw verdubbeld, maar was er ook opeens een Recruitsgroep in elke provincie van Vlaanderen. Bovendien stichtten de jongens in Kortrijk en Leuven al de vierde generatie van Recruits! Naar het model…

01 sep13:16
01 sep13:16
sep 2016
sep 2016
IMG_3303

2016: Nieuwe groep in Leuven en algemene verdieping

De groep in Leuven stichtte meteen een nieuwe groep. In september 2016 besloten we om groepen in dezelfde stad te ordenen volgens alfabet en hadden we dus ‘Leuven Alpha’ en Leuven ‘Bravo’. Hoewel er dat jaar slechts één nieuwe groep ontstond, zaten we dankzij de snelle groei van 2015 nog steeds perfect op schema om elk jaar te verdubbelen. In…

01 sep13:15
01 sep13:15
sep 2015
sep 2015

2015: Groepen in Leuven, Londerzeel en Kortrijk gesticht

Dat eerste jaar in Brussel had ons al heel wat geleerd over discipelschap. We hadden ons ook ingelezen in hoe er in andere delen van de wereld met groot succes discipelen vermenigvuldigd werden, naar het model van Jezus en de eerste kerk. Hoe langer hoe meer werd het verlangen in onze harten sterker om dit alles naar het volgende niveau…

RESOURCES

We hopen in de nabije toekomst onze boeken en andere resources hier gratis ter beschikking te stellen. Neem contact met ons op indien u gedrukte exemplaren van ENGAGE, ESTABLISH en EQUIP wenst te bekomen.

Recruits boek - Engage

Eerste boek: Engage

Over de hele wereld is het christendom bezig aan een enorme opmars. Dagelijks vinden duizenden mensen hoop en toekomst in de woorden die Jezus 2000 jaar geleden gesproken heeft. Enkel in Europa lijkt de kerk te stagneren of zelfs leeg te lopen. Het lijkt niet eenvoudig om geloof in God nog te verdedigen tegen de veelheid aan argumenten die in de academische wereld en in de media naar voor worden geschoven.

Wie echter beweert dat je je verstand moet ‘uitchecken’ aan de ingang van de kerk, kan niet verder van de waarheid zitten. Het christendom van de 21ste eeuw heeft antwoorden op moeilijke vragen, argumenten om haar perspectief te staven en staalhard bewijs om haar claims te rechtvaardigen. Van de goddelijke majesteit in het universum tot de betrouwbaarheid van de Bijbel: je zult verrast en verbaasd zijn wanneer je merkt dat alle feiten je rechtstreeks naar God leiden. Hij vraagt van ons geen irrationele sprong in het duister, integendeel. Hij heeft niets aan het toeval overgelaten om jou te overtuigen van Zijn bestaan en vooral: Zijn liefde! Laat je door dit boek uitdagen om na te denken over wat en waarom je gelooft. Eeuwenoude waarheden worden op een moderne en relevante manier geëxposeerd en de som van al deze argumenten leidt naar een hoogst bijzondere conclusie …

Of je nu christen bent of niet, het boek dat je in handen hebt is geschreven om jou te voorzien van een intellectuele en rationele argumentatie voor een Bijbels wereldbeeld. Het is tevens het eerste volume van een vierdelige serie die ontwikkeld werd voor de Recruits, een beweging van jonge mannen die dat Bijbelse wereldbeeld willen uitleven en uitdragen naar het voorbeeld van Jezus. Ook jouw beeld van God, Jezus en de Bijbel zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van ENGAGE!

Recruits boek - Engage

tweede boek: Establish

2000 jaar geleden vroeg Jezus aan enkele vissers om Hem te volgen. Ze lieten meteen hun netten vallen en waren gedurende drie jaar ooggetuigen van hoe de Zoon van God een Koninkrijk van een hogere orde demonstreerde. Aan het einde van die drie jaar kon er voor hen geen twijfel meer over bestaan dat Jezus was wie Hij zei dat Hij was. Elk van hen heeft zijn leven gegeven om het evangelie van Jezus te verspreiden over de hele wereld. Elk van hen is tot het uiterste gegaan om Jezus’ grote droom waar te maken: ‘Discipelen maken van alle volkeren’.

Discipelschap aan Jezus betekent inburgering in Zijn Koninkrijk. Dat is waar ‘ENGAGE’ eindigde en waar ‘ESTABLISH’ nu begint! In dit boek worden de verregaande implicaties van een Bijbels wereldbeeld in kaart gebracht. Jezus kwam om het Koninkrijk van God te demonstreren, maar ook om de God van het Koninkrijk te introduceren! Wie is God? Hoe is Hij? Wat wilt Hij? Hoe denkt Hij? Waarom spreekt men over ’Vader, Zoon en Heilige Geest’? Dit zijn essentiële vragen om te onderzoeken. Het Koninkrijk van God ligt immers in het verlengde van de Persoonlijkheid van God. Wie onder Gods heerschappij komt, begeeft zich ook in Zijn aanwezigheid. Wie in Gods aanwezigheid komt, wordt ook met Hem bevriend. Dit boek, in lijn met de titel ‘ESTABLISH’, is dan ook geschreven om jou te helpen ‘grondvesten’ in die vriendschap met God.

ESTABLISH is het tweede volume van een vierdelige reeks die ontwikkeld werd voor de Recruits, een discipelschapsbeweging van jonge mannen die op de uitnodiging van Jezus ingaan om Hem te volgen. De geschiedenis heeft meermaals bewezen dat zij die het aandurven om hun netten te laten vallen, de meest onvoorstelbare dingen met Jezus zullen meemaken …

Recruits boek - Engage

Derde boek: Equip

Toen Jezus bij Zijn hemelvaart aan Zijn volgelingen vroeg om Zijn missie verder te zetten, had geen van hen durven dromen dat ze aan de wieg stonden van de meest transformatieve beweging die de wereld ooit gezien heeft. Je kan zonder meer stellen dat de timmerman uit Nazareth Zijn gelijke niet kent onder de ‘groten der aarde’. Geen enkele keizer, koning, geestelijke, politicus of generaal in de hele geschiedenis van de mensheid heeft ooit meer harten gewonnen dan Jezus. Zijn nalatenschap is niet in woorden of cijfers uit te drukken en de beweging die Hij in gang gezet heeft is de afgelopen 2000 jaar enkel in omvang toegenomen. Geen enkele andere organisatie komt zelfs in de buurt van de onbevattelijke grootte en het ontelbaar aantal leden van wat wij vandaag de ‘kerk’ noemen. Ze is het beste wat de wereld overkomen is sinds Haar Stichter de stranden van Galilea, de heuvels van Judea en de straten van Jeruzalem bewandelde.

Wat draagt die ‘Jesus Movement’ nu precies in haar DNA dat haar in staat stelt om zowel individuele levens te veranderen als ganse naties te transformeren? Hoe komt het dat ze op sommige momenten in de geschiedenis als het ware ‘viraal’ gaat en miljoenen mensen bereikt op enkele maanden tijd? Maar ook: hoe komt het dat ze bij momenten de identiteit en visie van haar Stichter volledig heeft verloochend? De antwoorden op deze vragen leiden ons naar de kern van dit boek: Wat is jouw plaats in dit verhaal der verhalen? De persoonlijkheid, eigenschappen, gaven en talenten die God in jou gelegd heeft zullen nooit beter tot hun recht komen dan wanneer jij je ten volle gaat inzetten in de immer vooruitstormende ‘Jesus Movement’!

EQUIP is het derde volume van een vierdelige serie die ontwikkeld werd voor de Recruits, een zelfvermenigvuldigende discipelschapsbeweging van jonge mannen die klaargestoomd worden om hun verantwoordelijkheid op te nemen in Gods missie voor de mensheid.

Recruits boek - Engage

Vierde boek: EMPOWER

Steeds meer begint het woord ‘discipelschap’ opnieuw inburgering te vinden in het taalgebruik van christenen. Zeker in de westerse wereld is de nood nooit groter geweest ons op de eeuwenoude kunst van het maken van discipelen toe te leggen. Een hernieuwde focus op het volgen van Jezus is zonder twijfel een van de beste dingen die de kerk zou kunnen overkomen! Tegelijkertijd bestaat het gevaar dat we er ofwel een modewoord van maken, waardoor het begrip afgevlakt en afgewaterd wordt, of dat we er een doorgedreven versie van ontwikkelen die mensen overbelast en uitput. Beide vormen leiden tot expressies van discipelschap die schadelijk zijn voor onszelf, de mensen om ons heen en de kerk.

Hoe ziet een terugkeer naar authentiek, Bijbels discipelschap er dan uit? Op welke manier kan iemand vandaag met Jezus wandelen, zoals Zijn leerlingen dat 2000 jaar geleden deden? Begint dat met een vernieuwing van ons denken? Ongetwijfeld. We zijn meer dan ooit overtuigd dat de apologetische argumenten en een stevig Bijbels wereldbeeld, zoals dat aan bod kwam in ENGAGE, een sterk fundament vormen voor een leven van discipelschap. Zien we echter niet nog meer verandering naarmate we Jezus’ voorbeeld ook echt in ons eigen leven beginnen toe te passen, zoals we dat in ESTABLISH zijn beginnen verkennen? Of is het de grandeur van het grotere plaatje, zoals beschreven in EQUIP, die ons in vuur en vlam zet om deel te zijn van – en leiderschap op te nemen in de Jesus Movement?

God liefhebben met ons verstand, onze ziel en al onze kracht brengt ons zonder twijfel een heel eind op weg, maar dit vierde boek in de serie is geschreven om er nog een laatste en misschien ook wel belangrijkste dimensie aan toe te voegen: God liefhebben met heel ons hart! Doorheen EMPOWER willen we je inspirerend, motiveren, ja, zelfs provoceren, om je hart volledig aan God te verliezen, zoals Hij het Zijne aan jou verloren heeft! Zou het kunnen dat de diepgang, het mysterie en de motivaties van het hart de uiteindelijke sleutel zijn tot een betekenisvol, langdurig, gepassioneerd en getransformeerd leven in Gods Koninkrijk? EMPOWER zou de volgende stap kunnen zijn in jouw zoektocht naar God. Hij wacht om door jou gevonden te worden…

Find a crew

Op onderstaande kaart vindt u de verschillende Recruitsgroepen terug. Neem contact met ons op als u een bepaalde groep wilt bereiken.

Join the movement

Ben jij bereid om een stevig engagement aan te gaan om God beter te leren kennen? Laat ons hier je contactgegevens na, zodat we je kunnen bereiken wanneer er in jouw buurt een nieuwe groep opgestart wordt!

Heeft u een vraag voor ons of wilt u eens langskomen voor een babbel? Stuur gerust een mailtje naar info@recruits.be

  Zit je op kot? Zo ja, waar?

  Support

  Uw gebeden zijn de eerste en voornaamste manier om ons te steunen. U kan bidden voor de vele Recruits die wekelijks samenkomen en de nieuwe Recruitsgroepen dienen die net van start gegaan zijn. Ons grootste verlangen is dat elke Recruit zijn hart volledig aan Jezus zou verliezen. Bovendien vragen we ook uw gebed voor onze ondernemingen in evangelisatie, het ontwikkelen van resources en het uitbreiden van ons netwerk.

  De werking van de Recruits steunt volledig op giften. Wie in dit project gelooft, kan ons enorm vooruit helpen door een maandelijkse gift bij te schrijven op onderstaande rekening. Hiermee stelt u ons niet enkel in staat om onze boeken en andere resources gratis te blijven aanbieden, maar ook om in de toekomst meerdere halftijdse werknemers te kunnen aannemen die zich kunnen toeleggen op de kunst van het maken van discipelen.

  IBAN: BE12 3632 0062 0692

  BIC: HBKA BE 22

  Vermelding: ‘gift voor Recruits’

  Of steun ons via donorbox: