2016: Nieuwe groep in Leuven en algemene verdieping

De groep in Leuven stichtte meteen een nieuwe groep. In september 2016 besloten we om groepen in dezelfde stad te ordenen volgens alfabet en hadden we dus ‘Leuven Alpha’ en Leuven ‘Bravo’. Hoewel er dat jaar slechts één nieuwe groep ontstond, zaten we dankzij de snelle groei van 2015 nog steeds perfect op schema om elk jaar te verdubbelen. In datzelfde jaar werden er ook vier boeken geschreven om alle toekomstige Recruits te voorzien van een ‘bootcamp’, een training in de essentiële kennis, vaardigheden en attitudes die discipelschap aan Jezus vereist. Deze werden uitgeprint in bundels en verspreid onder alle groepen, zodat er een verdieping zou zijn bij de Recruits van de eerste en tweede generatie. Samen met een Bijbelleesplan werd er dus ook een leesplan opgesteld om de inhoud van die bootcamp tijdens de week te verwerken en op de Recruitsavond te bespreken en eigen te maken. Alles werd in gereedheid gebracht om opnieuw het aantal groepen te vermenigvuldigen…