2018: Mooie vooruitzichten

Ons hoofddoel is om aan de missie van Jezus bij te dragen op elke mogelijke manier. We zullen in de komende jaren discipelen blijven vermenigvuldigen en resources ontwikkelen die daarbij kunnen helpen. Deze stellen we gratis beschikbaar aan iedereen die ze wilt gebruiken. We waarderen onze partnerschap met de lokale kerk enorm en zijn erop gericht om jeugd- en tienerwerking te ondersteunen in kerken of netwerken die met ons willen samenwerken om een verschil te maken in dit land. We kijken eveneens uit naar de synergie die mogelijk is tussen de vele bestaande kerken, parakerkelijke bewegingen en jeugdwerkingen.